کابل-hdmi-1-5-خرید-متری-مای-گروپ

مشخصات-MYGROUP HDMI 1.5